Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος Ελλάδα

Στο Copyright.gr μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου Εμπορικό Σήμα

Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για εγγραφή εμπορικού σήματος σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο!


Τι είναι το εμπορικό σήμα;

Το εμπορικό σήμα είναι ουσιαστικά η απόκτηση ιδιοκτησίας πάνω σε μία ονομασία, έναν ήχο, ένα λογότυπο και μέσω αυτού παρέχεται προστασία από το νόμο κόντρα σε μίμηση ή χρήση από τους ανταγωνιστές.

Προστάτευσε εύκολα και αποτελεσματικά το όνομα ή το λογότυπό σου

Μια επιτυχημένη εταιρία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, ούτε την προστασία της ιδέας της αφού ο ανταγωνισμός θα μπορούσε άλλωστε να την οικειοποιηθεί.
Οχύρωσε τις ιδέες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα εύκολα και με ασφάλεια. Στο Copyright.gr μπορείς να το κάνεις online.


Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Μάθε τι πρέπει να λάβεις υπόψη κατά την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος. Κατοχύρωσε τώρα το εμπορικό σήμα για να προστατεύσεις το όνομα της εταιρείας σου!

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Μάθε τι πρέπει να λάβεις υπόψη κατά την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος. Κατοχύρωσε τώρα το εμπορικό σήμα για να προστατεύσεις το όνομα της εταιρείας σου!

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Μάθε τι πρέπει να λάβεις υπόψη κατά την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος. Κατοχύρωσε τώρα το εμπορικό σήμα για να προστατεύσεις το όνομα της εταιρείας σου!


Επικοινώνησε μαζί μας


Τι είναι το εμπορικό σήμα;

Ένα εμπορικό σήμα περιλαμβάνει όλα τα σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση των αγαθών ή των υπηρεσιών μιας εταιρείας από εκείνες άλλων εταιρειών.
Το εμπορικό σήμα είναι ουσιαστικά η απόκτηση ιδιοκτησίας πάνω σε μία ονομασία, έναν ήχο, ένα λογότυπο, ένα όνομα και μέσω αυτού παρέχεται προστασία από το νόμο κόντρα σε μίμηση ή χρήση από τους ανταγωνιστές

Πως μπορώ να αποκτήσω εμπορικό σήμα;

Ένα εμπορικό σήμα πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Σημάτων. Δεν αρκεί όμως απλά να γίνει κατάθεση του εμπορικού σήματος.
Το γραφείο σημάτων θα ελέγξει τα δεδομένα της κατάθεσης και εάν η εγγραφή αυτή είναι νομικά σωστή θα καταχωρηθεί και θα δημοσιευθεί. Από τη στιγμή αυτή και μόνο τότε θα έχετε ένα “κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα” και την αντίστοιχη προστασία. Μάθε περισσότερα γαι την κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Σε πόσο χρόνο μπορώ να έχω ένα εμπορικό σήμα

Η διαδικασία ολοκλήρωσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μέχρι δηλαδή τη δημοσίευση του εμπορικού σήματος αυτή τη στιγμή χρειάζεται περίπου 5 μήνες από τη στιγμή της κατάθεσης του φακέλου.

εμπορικό σήμα