Στο Copyright.gr μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου Εμπορικό Σήμα online

Εδώ κάνεις κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕ ΤΩΡΑ

Προστάτευσε εύκολα και αποτελεσματικά το όνομα ή το λογότυπό σου

Μια επιτυχημένη εταιρία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, ούτε την προστασία της ιδέας της αφού ο ανταγωνισμός θα μπορούσε άλλωστε να την οικειοποιηθεί.
Οχύρωσε τις ιδέες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα εύκολα και με ασφάλεια. Στο Copyright.gr μπορείς να το κάνεις online.

Τί είναι το Εμπορικό Σήμα

Το εμπορικό σήμα είναι η απόκτηση ιδιοκτησίας πάνω σε μία ονομασία, έναν ήχο, ένα λογότυπο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός παραγωγού ή προμηθευτή και να τα διακρίνει από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων παραγωγών ή προμηθευτών και μέσω αυτού παρέχεται προστασία από το νόμο κόντρα σε μίμηση ή χρήση από τους ανταγωνιστές.

Γιατί είναι σημαντικό το εμπορικό σήμα;

Το εμπορικό σημά είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό όνομα ή λογότυπο. Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να διαφοροποιηθούν στην αγορά, να προστατευθούν από την παραποίηση και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό brand.

Το εμπορικό σήμα έχει πολλαπλούς σκοπούς

  1. Αναγνώριση Προέλευσης: Ενισχύει την εικόνα της εταιρείας. Προσφέρει αναγνωρισιμότητα. Είναι σημαντικό για την εμπιστοσύνη των πελατών. Βοηθάει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από συγκεκριμένες εταιρείες.
  2. Εγγύηση Ποιότητας: Προσφέρει μια εγγύηση στον καταναλωτή για τη συνέπεια της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών.
  3. Διαφημιστικός Ρόλος: Συχνά, είναι το βασικό στοιχείο της διαφήμισης. Καθορίζει τη θέση στην αγορά. Κερδίζει την προσοχή των καταναλωτών. Βοηθάει στην προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα στην αγορά.
  4. Προστασία: Αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η παραποίηση. Παρέχει ένα μέσο για τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τη φήμη τους και τη θέση τους στην αγορά από τον ανταγωνισμό.

Πώς να δημιουργήσεις ένα επιτυχημένο εμπορικό σήμα;

Η δημιουργία ενός εμπορικού σηματος απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικότητα και μια καλά οργανωμένη στρατηγική. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις τον στόχο σου και την αγορά σου, να επιλέξεις ένα όνομα που είναι μοναδικό και αναγνωρίσιμο  και να δημιουργήσεις ένα λογότυπο που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα, την κουλτούρα και την φιλοσοφία του Brand σου.

Πώς μπορώ να προστατεύσω το εμπορικό σήμα;

  • Η προστασία του εμπορικού σηματος είναι ζωτικής σημασίας. Χωρίς την κατάλληλη προστασία, οι ανταγωνιστές μπορούν να αντιγράψουν το σήμα σου και να σου αποσπάσουν πελάτες. Είναι σημαντικό να καταχωρήσεις το εμπορικό  σήμα και να παρακολουθείς την αγορά για πιθανές παραβιάσεις.
  • Για να είναι εφικτή η προστασία ενός εμπορικού σήματος από τη νομοθεσία,  πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα εθνικό γραφείο εμπορικών σημάτων. Αυτή η καταχώρηση παρέχει στον κάτοχο του εμπορικού σήματος το δικαίωμα να απαγορεύει σε άλλους τη χρήση του σήματος (ή ενός παρόμοιου σήματος) για ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες.
  • Το γραφείο σημάτων θα ελέγξει τα δεδομένα της κατάθεσης και εάν η εγγραφή αυτή είναι νομικά σωστή θα καταχωρηθεί στο μητρώο σημάτων και θα δημοσιευθεί. Από τη στιγμή αυτή και μόνο τότε θα έχεις ένα “κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα” και την αντίστοιχη προστασία. Μάθε περισσότερα γαι την κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Σε πόσο χρόνο μπορώ να έχω ένα εμπορικό σήμα

Η διαδικασία ολοκλήρωσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μέχρι δηλαδή τη δημοσίευση του εμπορικού σήματος σήμερα χρειάζεται περίπου 5 μήνες από τη στιγμή της κατάθεσης του φακέλου.

Πόσο χρόνο διαρκεί η προστασία του σήματος

Όταν καταχωρείς ένα εμπορικό σήμα, αυτό παρέχει νομική προστασία για μια περίοδο δέκα χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας κανένας άλλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να αντιγράψει το σήμα σου χωρίς την άδειά σου.

Πότε και πώς να ανανεώσεις το εμπορικό σήμα;

Μετά τη λήξη της δεκαετούς περιόδου προστασίας που ξεκινά με την κατοχύρωση του σήματος, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης. Η ανανέωση του εμπορικού σήματος είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται κάθε δέκα χρόνια, προκειμένου να διατηρηθεί η προστασία του. Γίνεται επίσης στο γραφείο σημάτων πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης.

Τι συμβαίνει αν κάποιος παραβιάσει το εμπορικό μου σήμα;

Η χρήση, η αντιγραφή και η παραποίηση του εμπορικού σήματος είναι μία πολύ σημαντική παραβίαση που μπορεί να επιφέρει βαρύτατες τόσο ποινικές, όσο και αστικές κυρώσεις στον παραβάτη. Μπορείς να λάβεις νομικές ενέργειες για να σταματήσεις την παραβίαση και να ζητήσεις αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές.

Είδη εμπορικών σημάτων

 Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για να γίνει η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος. Σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους;

Εθνικό εμπορικό σήμα

Το εθνικό εμπορικό σήμα είναι ένα σήμα που έχει κατοχυρωθεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος και παρέχει προστασία μόνο εντός των συνόρων αυτού του κράτους. Η διαδικασία κατοχύρωσης, η διάρκεια προστασίας και τα δικαιώματα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη νομοθεσία του κάθε κράτους. Για την Ελλάδα η προστασία είναι 10 έτη

Κοινοτικό εμπορικό σήμα

Το κοινοτικό (ή Ευρωπαϊκό) εμπορικό σήμα παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με μία μόνο κατοχύρωση. Όταν μια εταιρεία ή ένα άτομο κατοχυρώνει ένα κοινοτικό εμπορικό σήμα, αποκτά δικαιώματα πάνω σε αυτό το σήμα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστές εθνικές κατοχυρώσεις.

Διεθνές εμπορικό σήμα

Το διεθνές εμπορικό σήμα βασίζεται σε μια συμφωνία που ονομάζεται Σύμβαση της Μαδρίτης και επιτρέπει σε ένα άτομο ή εταιρεία να υποβάλλει μία αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος που μπορεί να ισχύει σε πολλά κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, με μία μόνο αίτηση και ένα σύνολο διοικητικών διαδικασιών, ο αιτών μπορεί να επεκτείνει την προστασία του εμπορικού του σήματος σε πολλές χώρες που είναι μέλη της συμφωνίας.

Επικοινωνία

Το Copyright.gr παρέχει οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τις ανάγκες που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαφωνία ονόματος τομέα.

Τηλ: 211 8009799
Λεωφ. Κηφισίας 265
ΤΚ 145 61, Κηφισιά